TAKESHI TERAUCHI & BUNNYS – THIS IS TERAUCHI BUSHI (1967)

noviembre 26, 2007 at 5:11 pm (Takeshi Terauchi)


Y otro original aporte de Gennady. Gracias nuevamente.

Takeshi Terauchi and Bunnys
This is Terauchi Bushi (1967)
320kbps
67.7Ìá

Takeshi Terauchi and Bunnys
This is Terauchi Bushi (1967)

01 – Kanjinncyou.mp3
02 – Komuro Oiwake.mp3
03 – Cyakiri Bushi.mp3
04 – Genroku Hanami Odori.mp3
05 – Noue Bushi.mp3
06 – Hanagasa Ondo.mp3
07 – Oedo Nihonbashi.mp3
08 – Kazoe Uta.mp3
09 – Tukuba Mountain.mp3
10 – Sado Okwsa.mp3
11 – Musume Doujyouji.mp3
12 – Mamurogawa Ondo.mp3

LINK
http://www.shareonall.com/Takeshi_Terauchi_kozh.rar

Permalink Dejar un comentario